Λιόπετρο

Φωνησκαριά Αιγιαλείας, 25100 Aigio, Grecia
+30 2691 056356